Commutation अंशराशिकरण मयत कर्मचाऱ्यास मिळते काय? हाेय

होय जर त्यांनी अर्ज केला असेल व महालेखाकार यांचे कडुन आदेश निघाले असल्यास मिळते.

 

Maharashtra Civil Service (Pension) Rules 1982  Download
Maharashtra Civil Service (Commutation of Pension) Rules    Download

निवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करण्याकरीता सुधारणा करुन एकत्रित नमुना

Maharashtra Civil Service Pension & Commutation of Pension Rules

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *