Tag: अंशराशीकरण

Commutation

Commutation ६ वे वेतन आयोगानुसार अंशराशीकरण मिळाले असेल व त्यांचा मृत्यु झाला असल्यास ७ वे वेतन आयोगानुसार कुटूंबनिवृत्तीवेतन धारकास अंशराशीकरणाची रक्कम मिळते.

Commutation ६ वे वेतन आयोगानुसार अंशराशीकरण मिळाले असेल व त्यांचा मृत्यु झाला असल्यास ७ वे वेतन आयोगानुसार कुटूंबनिवृत्तीवेतन धारकास अंशराशीकरणाची रक्कम मिळते. जे शासकिय कर्मचारी अधिकारी हे दिनांक 01/01/2016 रोजी…

Commuted Pension

Commuted सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी अंशराशीकरण घ्यावे किंवा कसे?

Commuted सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी अंशराशीकरण घ्यावे किंवा कसे? सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी अंशराशीकरणाचा लाभ घ्यावा किंवा घेऊ नये? याबाबत बरेच वेळा संभ्रम निर्माण होतो व त्यामुळे कोणी अंशराशीकरण 40 टक्के घेतात…

6 pay to 7 pay

6 pay to 7 pay अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ सद्या तरी मिळणार नाही का?

6 pay to 7 pay दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ सद्या तरी मिळणार नाही का? महाराष्ट्र शासन, वित्त…

Pension Calculator पेन्शन किती मिळेल?

जे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे किंवा होणार आहे अशा कर्मचारी अधिकारी यांना आपण सेवानिवृत्त होत असताना आपल्याला किती रक्कम मिळेल अंशराशीकरण याची रक्कम किती मिळेल निवृत्ती वेतन किती बसेल…