Tag: अनुकंपा बाबत शासन निर्णय

अनुकंपा

अनुकंपा अनुकंपा तत्वावर शासन सेवेत नियुक्ती देण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रक यांचे एकत्रिकरण