Tag: गट विमा योजना

GIS 2024 परिगणना

GIS 2024 परिगणना GIS,1982 दिनांक 01/01/2024 ते 31/12/2024 परिगणना Excel Sheet GIS-महाराष्ट्र-राज्य-गट-विमा-योजना-1982-for-2024 (5) राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते…. दि.01 जानेवारी, 2024 ते…

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नॉमिनी/नामनिर्देशन वारसाची ( Inheritance ) सर्वसाधारण व्याख्या–   Nomination vs. Inheritance Act :- Nomination ही सज्ञा सर्वसामान्यपणे आर्थिक जमा पुंजीच्या संदर्भात आपणास ऐकण्यास मिळते. Nomination अथवा नामनिर्देशन…

Group Insurance

#Interest Rate of GIS, या मध्ये गट विमा योजनेचे त्रैमासिक व्याज कसे काढावे या बाबतची Excel Sheet तयार केली असुन त्यानुसार गट विमा योजनेचे त्रैमासिक व्याज आकारावेत.