Tag: गट विमा योजना

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नॉमिनी/नामनिर्देशन वारसाची ( Inheritance ) सर्वसाधारण व्याख्या–   Nomination vs. Inheritance Act :- Nomination ही सज्ञा सर्वसामान्यपणे आर्थिक जमा पुंजीच्या संदर्भात आपणास ऐकण्यास मिळते. Nomination अथवा नामनिर्देशन…

Group Insurance

#Interest Rate of GIS, या मध्ये गट विमा योजनेचे त्रैमासिक व्याज कसे काढावे या बाबतची Excel Sheet तयार केली असुन त्यानुसार गट विमा योजनेचे त्रैमासिक व्याज आकारावेत.