Tag: दहा वीस तीस चा लाभ कसा द्यावा

Calculator for Pay Fixation 10, 20, 30 वेतन निश्चिती कशी करावी?

Calculator for Pay Fixation 10, 20, 30 वेतन निश्चिती कशी करावी? ज्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2016 नंतर किंवा पूर्वी दहा वर्षे सेवा किंवा वीस किंवा तीस वर्ष सेवा झाली…