Tag: माजी सैनिक

Pay Fixation of Ex-Servicemen

Pay Fixation of Ex-Servicemen सैनिकी सेवेतून सेवानिवृत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करणे 30/08/2019 महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 – अधिसूचना…