Tag: वेतनिका मधुन वेतन निश्चिती कशी करावी?

वेतनिका मधुन वेतन निश्चिती कशी करावी?

वेतनिका मधुन वेतन निश्चिती कशी करावी? तसेच आधी वेतन पडताळणी मंजुर झाली असेल तर काय करावे? या बाबतची माहीती सदर व्हिडीओ मध्ये देण्यात येत आहे.  तसेच ज्यांचे वेतन 1.1.2016 पुर्वी…