Tag: 10

थकबाकी विवरणपत्र Excel Sheet चा वापर कसा करावा

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र थकबाकी-विवरणपत्र थकबाकी काढण्याकरीता दिलेल्या Excel Sheet  चा वापर करावा तसेच जेथे पुर्ण महीना नाही तेथे रक्कम ही मॅन्युअली टाकावी.  तसेच नियमित असलेल्या महीना…

Pay Fixation of 10,20,30 Calculator with arrears

Pay fixation of 7th pay commission 01/01/2016 TO 31/12/2018 पर्यतची थकबाकी कशी द्यावी या बाबत Excel Sheet दिनांक 01/01/2016 ते आजपर्यंत आश्वासित प्रगती योजना/ पदोन्नती मुळे वेतनवाढ झाली असल्यास त्यांची…