Tag: 34 टक्क्याची थकबाकी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकरिता

Pensioner D.A. arrears Sheet

Pensioner D.A. arrears Sheet जे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे त्यांचे महागाई भत्ता विवरणपत्र आतापर्यंत तरी माझ्या पाहण्यात आले नाही त्यामुळे आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सात महिन्याचे महागाई भत्त्याची थकबाकीची…