Tag: 38 टक्क्याची थकबाकी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकरिता

D.A. 38%

D.A. Arrears July 2022 to Dec 2022 38%

D.A. Arrears July 2022 to Dec 2022   38% महागाई भत्ता दिनांक .1.7.2022 रोजी 34% होता व आता 10/01/2023 चे शासन निर्णयानुसार दिनांक 01.7.2022 पासुन महागाई भत्ता हा 38% /करण्यात आला…