Tag: 6 pay to 7 pay

6 pay to 7 pay

6 pay to 7 pay अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ सद्या तरी मिळणार नाही का?

6 pay to 7 pay दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ सद्या तरी मिळणार नाही का? महाराष्ट्र शासन, वित्त…