Tag: 7 pay Commission

7 pay Commission

वेतन निश्चिती 01/01/2016  वचनपत्र वेतन निश्चिती 01/01/2016 वेतन श्रेणीवाढ / वरिष्ठ श्रेणी चटोपाध्याय आयोग एकाकी पदाचे वेतन निश्चिती 01/01/2016 दिनांक 01/01/2016 नंतरची वेतननिश्चिती कशी करावी?  10,20,30 वर्षाचे सेवेनंतर च्या लाभाची वेतननिश्चिती कशी…