Tag: Calculator Pay Fixation

Pay Fixation of 10,20,30 Calculator with arrears

Pay fixation of 7th pay commission 01/01/2016 TO 31/12/2018 पर्यतची थकबाकी कशी द्यावी या बाबत Excel Sheet दिनांक 01/01/2016 ते आजपर्यंत आश्वासित प्रगती योजना/ पदोन्नती मुळे वेतनवाढ झाली असल्यास त्यांची…