Tag: class IV to class III

वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती

वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती बाबत खुशखबर!!!

वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती बाबत खुशखबर!!!  कनिष्ठ लिपीक या पदाची सरळसेवा भरती करीता शासनाच्या दोन अधिसूचना होत्या त्या पैकी एक ही बृहन्मुंबईतील शासकिय कार्यालयातील कनिष्ठ लिपीक व दुसरे बृहन्मुंबईबाहेरील…