Tag: Commuted leave

Leave अर्जित रजा परिगणना व महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981

Leave अर्जित रजा परिगणना व महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981

Leave Leave रजा नियम क्रमांक 10 ते 12 शासकीय कर्मचाऱ्यास कामावर उपस्थित राहण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेली परवानगी म्हणजे रजा होय. रजा हा हक्क नसून रजाही कार्यालयीन कामाची निकड व…