Tag: Commuted

Commuted Value revised orderd

revised commutation

Revised commutation payment order महालेखाकार यांचे कडुन दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम प्रदानाचे आदेश निर्गमीत झाले…

Commuted Pension

Commuted सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी अंशराशीकरण घ्यावे किंवा कसे?

Commuted सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी अंशराशीकरण घ्यावे किंवा कसे? सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी अंशराशीकरणाचा लाभ घ्यावा किंवा घेऊ नये? याबाबत बरेच वेळा संभ्रम निर्माण होतो व त्यामुळे कोणी अंशराशीकरण 40 टक्के घेतात…