Tag: death employee pay bill

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे?

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे?

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे? जे कर्मचारी सेवानिवृत्त-मय्यत किंवा राजीनामा देवुन शासन सेवेत नाहीत त्यांचे वेतन कसे काढावे? या बाबतचा ‍हा व्हिडीओ असुन या मध्ये MTR 19 मधील देयक…