Tag: Deleted Pay bill Group

Pay Bill Group How to delete it

बिल ग्रुप कसे डिलीट करावे आतापर्यंत सेवार्थ प्रणाली मध्ये बिल ग्रुप डिलीट करण्याची सुविधा नव्हती परंतु आता Pay Bill Group मेंटेनन्स मध्ये जीपीएफ व डीसीपीएस असे दोन भाग केल्यामुळे त्यामध्ये…