Tag: Departmental Examination

departmental examination pass date

Amendments Departmental and Language Examinations Rules

  ज्या तारखेस विभागीय भाषा परीक्षेचा शेवट पेपर असतो ती तारीख ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची तारीख असते. विभागीय आणि भाषिक परीक्षा नियम-मुंबई बाबतची सुधारणा