Tag: End Service

End Service in Sevaarth

End Service in Sevaarth सेवार्थ मधील सेवा एन्ड कशी करावी? तसेच एका विभागातुन दुसऱ्या विभागात नव्याने रूजु झाले असतांना काय कार्यवाही करावी? जर आपण सेवा समाप्त केली End Service in…