Tag: Festival Advance

Festival Advance

Festival Advance Bill Portal Festival Advance सन अग्रिम मध्ये मी व्हिडिओ मध्ये सांगितले आहे की फाईल अपलोड होत नाही परंतु आता ती एक्सेल फाईल 1997 ते 2003 या फॉरमॅटमध्ये ओपन…

Fastival Advance

fill festival advance installment in sevaarth

सण अग्रिमचे हप्ते सेवार्थ मध्ये कसे टाकावेत? DDO login  करून वर्क लिस्ट पेरोल ला क्लिक करून इमं.इलिजीबीलीटी अलाउंन्सेस ॲन्ड डिडक्शन ला क्लिक करावे त्यानंतर लोन्स ॲन्ड ॲडव्हांसेस ला क्लिक करून…

Festival Advance

Festival Advance शासन न‍िर्णयानुसार ज्या अराजपत्रीत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे ग्रेड वेतन रुपये 4800/- पेक्षा अध‍िक नाही  तसेच ७ वे वेतन आयोगानुसार S-१७ ( ४७६००-१५११०० ) पेक्षा अधिक नाही, अशा अराजपत्रीत राज्य…