Tag: Find G.R

How to Find G.R, Acts and Rules

शासन निर्णय-अधिसूचना कशी शोधावी? हा व्हीडीओ पाहून आपणास सुद्धा आश्चर्य वाटेल की, इतका सोपा मार्ग शासन निर्णय शोधण्याचा!!!