Tag: formula for GIS

Formula In Excel, with Index, Match With G.I.S. Example

आपण Microsoft office मधील Excel 2013 किंवा त्यापुढील किंवा त्यापूर्वीचे वापरत असाल व आपणास एक्सेल मध्ये काम करताना काही अडचण येत असेल त्या अनुषंगाने आपल्याला एक्सेल फार्मूला द्यायचा तो कसा…