Tag: isolated post pay fixation

PAY FIXATION OF AGRICULTURE UNIVERSITY AND COLLEGES

PAY FIXATION OF AGRICULTURE UNIVERSITY AND COLLEGES

कृषी विद्यापीठे,संलग्न कृषी महाविद्यालये, संलग्न कृषी विद्यालये व ग्रामीण शिक्षण संस्था वर्धा वअमरावती येथील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत PAY FIXATION OF AGRICULTURE UNIVERSITY AND COLLEGES