Tag: Maharashtra Civil Service Pension & Commutation of Pension Rules

Commutation अंशराशिकरण मयत कर्मचाऱ्यास मिळते काय? हाेय

Commutation अंशराशिकरण मयत कर्मचाऱ्यास मिळते काय? हाेय होय जर त्यांनी अर्ज केला असेल व महालेखाकार यांचे कडुन आदेश निघाले असल्यास मिळते.   Maharashtra Civil Service (Pension) Rules 1982  Download Maharashtra…

Maharashtra Civil Service Pension & Commutation of Pension Rules

https://youtu.be/KkEYDHTlKeM सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तसेच कार्यालयातील जो कर्मचारी पेन्शन तयार करतो त्यांनी कोणती काळजी घ्यावी? तसेच कोणते कागदपत्रे द्यावीत. Maharashtra Civil Service (Pension) Rules 1982Download Maharashtra Civil Service (Commutation of…