Tag: Maharashtra State Government Books

Books शासकिय पुस्तके

लिंक करीता वर क्लिक करावे https://drive.google.com/drive/folders/1Z2c0FohfOd-NK2Ii3fILMUxWANjeAM7s?usp=sharing Books शासकिय पुस्तके Link For Govt. Books या मध्ये शासकिय पुस्तके असुन त्याचा वापर करावा तसेच या व्यतीरिक्त पुस्तके हे book या टॅब मध्ये…

Maharashtra State Government Books

Maharashtra State Government Books   PUNE TRESURY BLOG FOR GOVRNMENT BOOKS अधिनियम व अध्यादेश कार्यालयीन कार्यपद्धती नियम पुस्तिका महाराष्ट्र शासनाने विभागास नेमुन दिलेले विषय म्हणजेच महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली वित्तीय शब्दावलीन्याय व्यवहार कोशस्थापत्य अभियांत्रिकी शब्द शासन…