Tag: NPS Tire I

NPS Tire I सन 2019-20 या वर्षाकरीता आयकरची गणना कशी करावी. NPS Tire I मध्ये गुंतवणूक कशी करावी. व त्याचा फायदा कसा मिळतो.

NPS Tire I ज्यांना NPS Rs 50,000/- चा फायदा घ्यायचा असेल त्यांनी दिनांक 25 मार्च 2020 पर्यंत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करावे त्यापुढे केल्यास ते मार्च महिन्यामध्ये येणार नाही कृपया याची नोंद…