Tag: Padonati

Niyukti, Maniv Dinank, Padonati ya babat Shasan nirnay v pariptrak

निवृत्ती वेतन मनिव दिनांक, व पदोन्नती संबंधीत असलेले शासन निर्णय व परिपत्रक यांचे संकलन श्री विनायक महामुुणकर सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी पोलीस विभाग मुंबई यांनी त्यांचे अथक प्रयत्नांनी शासन निर्णय व परिपत्रक…