Tag: pay bill

2nd instalment of DCPS

2nd instalment of DCPS August Bill

2nd instalment of DCPS August Bill दुसऱ्या थकबाकीच्या हप्त्यास कसे द्यावे? सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकी चा दुसरा हप्ता हा आहे ऑगस्ट 2021 सप्टेंबर 2021 मध्ये द्यावयाचा आहे तो घेताना कोणती…

2nd instalment of GPF

2nd instalment of GPF August Bill भविष्य निर्वाह निधी चे वेतन दुसऱ्या थकबाकीच्या हप्त्यास कसे द्यावा?

2nd instalment of GPF August Bill भविष्य निर्वाह निधी चे वेतन दुसऱ्या थकबाकीच्या हप्त्यास कसे द्यावा? सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकी चा दुसरा हप्ता हा आहे ऑगस्ट 2021 सप्टेंबर 2021 मध्ये…

Pay Bill Group How to delete it

बिल ग्रुप कसे डिलीट करावे आतापर्यंत सेवार्थ प्रणाली मध्ये बिल ग्रुप डिलीट करण्याची सुविधा नव्हती परंतु आता Pay Bill Group मेंटेनन्स मध्ये जीपीएफ व डीसीपीएस असे दोन भाग केल्यामुळे त्यामध्ये…