Tag: Pay Fixation 10

Calculator for Pay Fixation 10, 20, 30 वेतन निश्चिती कशी करावी?

Calculator for Pay Fixation 10, 20, 30 वेतन निश्चिती कशी करावी? ज्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2016 नंतर किंवा पूर्वी दहा वर्षे सेवा किंवा वीस किंवा तीस वर्ष सेवा झाली…