Tag: pay fixation

PAY FIXATION OF AGRICULTURE UNIVERSITY AND COLLEGES

PAY FIXATION OF AGRICULTURE UNIVERSITY AND COLLEGES

कृषी विद्यापीठे,संलग्न कृषी महाविद्यालये, संलग्न कृषी विद्यालये व ग्रामीण शिक्षण संस्था वर्धा वअमरावती येथील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत PAY FIXATION OF AGRICULTURE UNIVERSITY AND COLLEGES

Pay Fixation of 10,20,30 Calculator with arrears

Pay fixation of 7th pay commission 01/01/2016 TO 31/12/2018 पर्यतची थकबाकी कशी द्यावी या बाबत Excel Sheet दिनांक 01/01/2016 ते आजपर्यंत आश्वासित प्रगती योजना/ पदोन्नती मुळे वेतनवाढ झाली असल्यास त्यांची…