Tag: pension

सेवार्थ भाग १

सेवार्थ भाग १ सेवार्थ बाबत संपुर्ण माहीतीची मालीका तयार करीत असुन या मध्ये सर्व टॅब ची माहीती सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.  तसेच सेवार्थ मध्ये काम करतांना MICROSOFT EAGE मध्ये INTERNET…

निवृत्तीवेतना करीता कोणते मुळ वेतन अनुज्ञेय आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे निवृत्ती वेतनाकरीता कोणते मुळवेतन निवृत्तीवेतन म्हणुन अनुज्ञेय आहे. ज्या पदावरून सेवानिवृत्त झाला आहे त्या पदाकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या त्याच्या मूळ वेतनाच्या  50% यापैकी जी रक्कम त्यास लाभदायक…

pension

pension

Pension of Maharashtra State Government Servent सातवा वेतन आयोग  दिनांक 1 जानेवारी 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन  मयत कर्मचाऱ्यांचे – कुटुंब निवृत्तिवेतन कसे काढावे? सातव्या वेतन आयोग  दिनांक 1…

Nivaruti vetanababat Shasan Nirnay

निवृत्ती वेतन संबंधीत असलेले शासन निर्णय चे संकलन श्री विनायक महामुुणकर सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी पोलीस विभाग मुंबई यांनी त्यांचे अथक प्रयत्नांनी शासन निर्णय व परिपत्रक याचे संकलन करून आपणापर्यंत पोहोचले…

Pension Calculator पेन्शन किती मिळेल?

जे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे किंवा होणार आहे अशा कर्मचारी अधिकारी यांना आपण सेवानिवृत्त होत असताना आपल्याला किती रक्कम मिळेल अंशराशीकरण याची रक्कम किती मिळेल निवृत्ती वेतन किती बसेल…