Tag: pramodpuri

वित्त विभाग दि 07/10/2022 शासन निर्णय सुधारित सेवांतर्गतआश्वासित प्रगती योजनेचा तिसरा लाभ हा २४+६ वर्ष

वित्त विभाग दि 07/10/2022 शासन निर्णय सुधारित सेवांतर्गतआश्वासित प्रगती योजनेचा तिसरा लाभ हा २४+६ वर्ष शासन निर्णय वित्त विभाग दि 07/10/2022 सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती…