Tag: Vendor

Registered Payee

Registered Payee आहरण व संवितरण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी कंत्राटदार पुरवठादार निवृत्तीवेतनधारक इतर शासकीय कार्यालय यांची बीन्स प्रणाली Registered Payee मध्ये रजिस्टर म्हणून नोंदणी करावयाची कार्यपद्धत   आहरण व संवितरण…