One thought on “अनुकंपा”
  1. महाराष्ट्र शासन कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यास त्याच्या वारसाला कोणकोणते फायदे मिळतात
    माझी आई कोल्हापूर येथील CPR रुग्णालयात कक्षसेवक वर्ग ४ मध्ये कामाला होती तिचे आजारपणाने निधन झाले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *