Category: Excel 2013

थकबाकी विवरणपत्र Excel Sheet चा वापर कसा करावा

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र थकबाकी-विवरणपत्र थकबाकी काढण्याकरीता दिलेल्या Excel Sheet  चा वापर करावा तसेच जेथे पुर्ण महीना नाही तेथे रक्कम ही मॅन्युअली टाकावी.  तसेच नियमित असलेल्या महीना…

Formula In Excel, with Index, Match With G.I.S. Example

आपण Microsoft office मधील Excel 2013 किंवा त्यापुढील किंवा त्यापूर्वीचे वापरत असाल व आपणास एक्सेल मध्ये काम करताना काही अडचण येत असेल त्या अनुषंगाने आपल्याला एक्सेल फार्मूला द्यायचा तो कसा…

घरभाडे भत्ता हे एक्सेल शीट HRA FORMULA IN EXCELमध्ये कशा प्रकारे लावावा

शासन निर्णय दिनांक पाच फेब्रुवारी 2019 नुसार राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता HRA मंजूर करणे बाबतचा शासन निर्णय पारित झाला असून त्या अनुषंगाने सदरचा आदेश हा…