Category: वेतन निश्चिती 7 Pay

खंड २ नुसार ७ व्या वेतन आयोगामधील वेतन निश्चिती

खंड २ नुसार ७ व्या वेतन आयोगामधील वेतन निश्चिती राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 च्या अहवाल खंड-2 मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत Regarding acceptance of pay scales and…

revised pay fixation

सहावे वेतन आयोग मधील Annexure III प्रमाणे वेतन निश्चिती करणे बाबत

सहावे वेतन आयोग मधील Annexure III प्रमाणे वेतन निश्चिती करणे बाबत PPT  सहावे-वेतन-आयोग-मधील Annuxure III 6 Pay-Fixation-Chart Part-IV-A, Ext. 33, (Dated 3rd February 2023) वित्त विभाग अधिसूचना भारताचे संविधान. क्रमांक…

वित्त विभाग दि 07/10/2022 शासन निर्णय सुधारित सेवांतर्गतआश्वासित प्रगती योजनेचा तिसरा लाभ हा २४+६ वर्ष

वित्त विभाग दि 07/10/2022 शासन निर्णय सुधारित सेवांतर्गतआश्वासित प्रगती योजनेचा तिसरा लाभ हा २४+६ वर्ष शासन निर्णय वित्त विभाग दि 07/10/2022 सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती…

7 वे वेतन आयोगानुसार पदोन्नती-10,20,30 ची वेतन निश्चिती कशी करावी

7 वे वेतन आयोगानुसार पदोन्नती-10,20,30 ची वेतन निश्चिती कशी करावी 7 वे वेतन आयोगानुसार झालेली पदोन्नती-आश्वासित प्रगती योजना 10,20,30 वर्षाची लागू झाल्यानंतर पदोन्नतीचा विकल्प कसा द्यावा? व विकल्पानुसार वेतन निश्चिती…

10 20 30 pay fixation

10 20 30 pay fixation

10 20 30 pay fixation वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक दोन मार्च 2019 नुसार सातव्या वेतन आयोगा मध्ये तीन लाभच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ह्या दहा, वीस, तीस वर्ष…

PAY FIXATION OF AGRICULTURE UNIVERSITY AND COLLEGES

PAY FIXATION OF AGRICULTURE UNIVERSITY AND COLLEGES

कृषी विद्यापीठे,संलग्न कृषी महाविद्यालये, संलग्न कृषी विद्यालये व ग्रामीण शिक्षण संस्था वर्धा वअमरावती येथील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत PAY FIXATION OF AGRICULTURE UNIVERSITY AND COLLEGES

7 pay Fixation

विद्यमान वेतन बँडच्या कमाल वेतनाच्या पुढे वेतनवाढ जात असल्यास कमाल टप्प्यावर वेतन सिमीत करुन कमाल टप्प्यावर एक वर्ष वेतन घेतल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) 2009 मधील नियम 10 नुसार…

Pay Fixation of 10,20,30 Calculator with arrears

Pay fixation of 7th pay commission 01/01/2016 TO 31/12/2018 पर्यतची थकबाकी कशी द्यावी या बाबत Excel Sheet दिनांक 01/01/2016 ते आजपर्यंत आश्वासित प्रगती योजना/ पदोन्नती मुळे वेतनवाढ झाली असल्यास त्यांची…

Pay Fixation of Ex-Servicemen

Pay Fixation of Ex-Servicemen सैनिकी सेवेतून सेवानिवृत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करणे 30/08/2019 महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 – अधिसूचना…

10,20,30 वर्षाचे सेवेनंतर च्या लाभाची वेतननिश्चिती कशी करावी.

10,20,30 वर्षाचे सेवेनंतर च्या लाभाची वेतननिश्चिती कशी करावी.  सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत.

वेतन निश्चिती 01/01/2016

वेतन निश्चिती 01/01/2016 वेतन निश्चिती 01/01/2016 वेतन श्रेणीवाढ / वरिष्ठ श्रेणी चटोपाध्याय आयोग एकाकी पदाचे वेतन निश्चिती 01/01/2016 दिनांक 01/01/2016 नंतरची वेतननिश्चिती कशी करावी? 

Calculator for Pay Fixation 10, 20, 30 वेतन निश्चिती कशी करावी?

Calculator for Pay Fixation 10, 20, 30 वेतन निश्चिती कशी करावी? ज्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2016 नंतर किंवा पूर्वी दहा वर्षे सेवा किंवा वीस किंवा तीस वर्ष सेवा झाली…

7 pay Fixation All Data

7 pay Fixation All Data  PAY FIXATION /STAGNANT/6PAY विद्यमान वेतन बँडच्या कमाल वेतनाच्या पुढे वेतनवाढ जात असल्यास कमाल टप्प्यावर वेतन सिमीत करुन कमाल टप्प्यावर एक वर्ष वेतन घेतल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी…

7 pay Commission

वेतन निश्चिती 01/01/2016  वचनपत्र वेतन निश्चिती 01/01/2016 वेतन श्रेणीवाढ / वरिष्ठ श्रेणी चटोपाध्याय आयोग एकाकी पदाचे वेतन निश्चिती 01/01/2016 दिनांक 01/01/2016 नंतरची वेतननिश्चिती कशी करावी?  10,20,30 वर्षाचे सेवेनंतर च्या लाभाची वेतननिश्चिती कशी…