Category: शासन निर्णय

Collection Of Government Resolution

Collection Of Government Resolution

काही निवडक शासन निर्णयाच्या प्रति माझ्याकडे उपलब्ध आहेत. शासन निर्णयाचा विषय, विभाग व दिनांकसह PDF तयार केली आहे.

acceptance of previous service for retirement

Regarding acceptance of previous service for retirement महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 मधील प्रकरण-5 अहर्ताकारी सेवा नियम 30 ते 59 मध्ये सेवानिवृत्तीसाठी अहर्ताकारी सेवा कशी धरावी कोणती सेवा…

Revised clarification regarding admissibility of benefit of time bound promotion/advanced career progression scheme, to the employees who have not passed departmental exam within stipulated time period

शासन निर्णय वित्त विभाग, दिनांक 01/02/2020 नुसार कालबध्द / सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना विहित मुदतीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात सुधारित स्पष्टीकरण प्राप्त झाले असुन…

Niyukti, Maniv Dinank, Padonati ya babat Shasan nirnay v pariptrak

निवृत्ती वेतन मनिव दिनांक, व पदोन्नती संबंधीत असलेले शासन निर्णय व परिपत्रक यांचे संकलन श्री विनायक महामुुणकर सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी पोलीस विभाग मुंबई यांनी त्यांचे अथक प्रयत्नांनी शासन निर्णय व परिपत्रक…

Nivaruti vetanababat Shasan Nirnay

निवृत्ती वेतन संबंधीत असलेले शासन निर्णय चे संकलन श्री विनायक महामुुणकर सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी पोलीस विभाग मुंबई यांनी त्यांचे अथक प्रयत्नांनी शासन निर्णय व परिपत्रक याचे संकलन करून आपणापर्यंत पोहोचले…

How to Find G.R, Acts and Rules

शासन निर्णय-अधिसूचना कशी शोधावी? हा व्हीडीओ पाहून आपणास सुद्धा आश्चर्य वाटेल की, इतका सोपा मार्ग शासन निर्णय शोधण्याचा!!!

शासन निर्णय

शासन निर्णय खाजगी निवासस्थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-यांचे मूळं वेतन जास्त असेल फक्त अशाच कर्मचा-यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत …….अंतरिम स्थगितीच्या परिणामी घरभाडे भत्त्याचे प्रदान.ᅠ स्थानिक पूरक भत्ता , घरभाडे भत्ता व अनुज्ञप्ति शुल्क बाबतचे शासन निर्णय वाहतूक भत्ता…