Category: नमुने

Forms मध्ये अनुकंपा प्रस्ताव, सीटीसी 93, कुटुंब निवृत्ती वेतन नामांकन, फॅमिली डिटेल्स, फॅमिली पेन्शन नोमिनेशन, गटविमा नॉमिनेशन, भविष्य निर्वाह निधी नोमिनेशन, घर बांधणी अग्रिम नमुना, होमटाऊन डिक्लेरेशन, गहाण खत नमुना 20, तात्पुरते निवृत्तीवेतन, प्रवास भत्ता, अर्जित रजेचा नमुना, घरबांधणी मोटरसायकल अग्रिम नमुना, चालान असे नमुने ठेवले आहे कृपया त्यामध्ये दुरुस्ती करून आपल्या नुसार तयार करून घ्यावे.

39 B एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे 39(ब) प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत

39 B एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे 39(ब) प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत 39 B pdf 39 B word file महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय  क्र.विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विनियम, भाग-2/दिनांक 17 एप्रिल 2015…

Cash Book

Cash Book 6-2006 MOdification 9 2019 राेख पुस्तक CASH BOOK कॅशबुक चा नमुना ठेवला असून सदरचा नमुना हा फार जुना आहे व सार्वजनिक बांधकाम विभाग मध्ये याचा उपयोग होतो यावरून…

Forms नमुना

Forms नमुना Forms मध्ये अनुकंपा प्रस्ताव, सीटीसी 93, कुटुंब निवृत्ती वेतन नामांकन, फॅमिली डिटेल्स, फॅमिली पेन्शन नोमिनेशन, गटविमा नॉमिनेशन, भविष्य निर्वाह निधी नोमिनेशन, घर बांधणी अग्रिम नमुना, होमटाऊन डिक्लेरेशन, गहाण…

TA bill, Transfer T.A. Bill L.T.C. Bill format

प्रवास भत्ता, बदली प्रवास भत्ता, सेवानिवृत्तीनंतर प्रवास भत्ता याचा नमुना एक्सेल फाईल मध्ये आहे.T.A. Bill form / Transfer T.A. Bill Form / L.T.C. Form

INCREMENT MTR 21

INCREMENT वेतनवाढ प्रमाणपत्र नमुना म.को.नि 21 कसे तयार करावे?

घरभाडे भत्ता हे एक्सेल शीट HRA FORMULA IN EXCELमध्ये कशा प्रकारे लावावा

शासन निर्णय दिनांक पाच फेब्रुवारी 2019 नुसार राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता HRA मंजूर करणे बाबतचा शासन निर्णय पारित झाला असून त्या अनुषंगाने सदरचा आदेश हा…

पेन्शन केस मॅन्युअली कसे करावे

पेन्शन केस मॅन्युअली कसे करावे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी अधिकारी यांचे पेन्शन केस मॅन्युअली कसे करावे या बाबतची Excel File पेन्शन बाबतच्या व्हिडीओची लिंक दिली आहे या व्यतीरिक्त जर…

पेन्शन देयकाचे नमुने व आदेश

पेन्शन देयकाचे नमुने व आदेश हा सर्वात महत्वाचा टॅब असुन या मध्ये पेन्शन बाबतचा सर्व पत्रव्यवाहार असुन या मध्ये आपणास जी पेन्शन बाबत माहीती पाहीजे असेल ती शोधावी.  कोणलाही विचारण्याची…