Category: BEAMS

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे?

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे?

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे? जे कर्मचारी सेवानिवृत्त-मय्यत किंवा राजीनामा देवुन शासन सेवेत नाहीत त्यांचे वेतन कसे काढावे? या बाबतचा ‍हा व्हिडीओ असुन या मध्ये MTR 19 मधील देयक…

Registered Payee

Registered Payee आहरण व संवितरण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी कंत्राटदार पुरवठादार निवृत्तीवेतनधारक इतर शासकीय कार्यालय यांची बीन्स प्रणाली Registered Payee मध्ये रजिस्टर म्हणून नोंदणी करावयाची कार्यपद्धत   आहरण व संवितरण…