7th pay commission,7th pay maharashtra,7 pay fixation in maharashtra,7th pay commission latest news,maharashtra,7th pay commision in maharashtra,7th pay commission in maharashtra in marathi,7th pay commission implemented in maharashtra,7th pay news,7th pay,7th pay maharashtra calculator,7th pay calculator maharashtra,7th pay commission maharashtra latest news hindi

वेतन निश्चिती 01/01/2016 

वचनपत्र

दिनांक 01/01/2016 नंतरची वेतननिश्चिती कशी करावी? 
10,20,30 वर्षाचे सेवेनंतर च्या लाभाची वेतननिश्चिती कशी करावी.  for Excel  
सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत.
एकस्तर वेतन निश्चिती कशी करावी?

एकस्तर वेतन निश्चिती कशी करावी?  
७ वे आयोग बाबत माहीती,आश्वासित प्रगती योजना, पदोन्नती बाबतची माहीती.

 
 


Pay Fixation all data
७ वे वेतन आयोगानुसार थकबाकी कशी काढावी?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *