Cashbook 

राेख पुस्तक CASH BOOK कॅशबुक चा नमुना ठेवला असून सदरचा नमुना हा फार जुना आहे व सार्वजनिक बांधकाम विभाग मध्ये याचा उपयोग होतो यावरून मी कॅश बुक हे 2006 ला यानुसार भरले होते. आपल्याला याचा फायद होत असेल तर पहावे.