Category: All Forms सर्व प्रकारचे नमुने

Google Drive File link

Google Drive File link

Google Drive File link या ठिकाणी माझे कडे असलेले सर्व माहीती जसे शासन निर्णय, पुस्तके, कायदे, नियम, नमुने, Excel Files, Word File या मध्ये असुन ती आपण विषयानुसार पहावी.  सद्या…

Medical Reimbursement वैद्यकिय प्रतिपुर्ती

Medical Reimbursement वैद्यकिय प्रतिपुर्ती Excel Sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HaOrYCuYUuZ1ECjEpQRNlUVbxmpMvG9M/edit?usp=sharing&ouid=112197296971284263759&rtpof=true&sd=true Link For All GR for Medical Link for Medical Reimbursement वैद्यकिय प्रतिपुर्ती

Forms नमुना

Forms नमुना Forms मध्ये अनुकंपा प्रस्ताव, सीटीसी 93, कुटुंब निवृत्ती वेतन नामांकन, फॅमिली डिटेल्स, फॅमिली पेन्शन नोमिनेशन, गटविमा नॉमिनेशन, भविष्य निर्वाह निधी नोमिनेशन, घर बांधणी अग्रिम नमुना, होमटाऊन डिक्लेरेशन, गहाण…

Books शासकिय पुस्तके

लिंक करीता वर क्लिक करावे https://drive.google.com/drive/folders/1Z2c0FohfOd-NK2Ii3fILMUxWANjeAM7s?usp=sharing Books शासकिय पुस्तके Link For Govt. Books या मध्ये शासकिय पुस्तके असुन त्याचा वापर करावा तसेच या व्यतीरिक्त पुस्तके हे book या टॅब मध्ये…