Category: gpf advance

Final G.P.F. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम काढणे MTR 52

Final G.P.F. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम काढणे MTR 52 Final G.P.F.भविष्य निर्वाह निधी अंतिम प्रदानाकरीताचा अर्ज  तसेच ९०% रक्कम काढणे कोषागारात देयक सादर कसे करावे या बाबतची माहीती व व्हिडीओ.…

Registration of G.P.F. भविष्य निर्वाह निधीची नोंदणी महालेखाकार कार्यालयासोबत कशी करावी. भविष्य निर्वाह निधी विवरणपत्र Online कसे काढावे तसेच Online विवरणपत्र कसे पहावे.

Registration of G.P.F. भविष्य निर्वाह निधीची नोंदणी महालेखाकार कार्यालयासोबत कशी करावी. भविष्य निर्वाह निधी विवरणपत्र Online कसे काढावे तसेच Online विवरणपत्र कसे पहावे.  

G.P.F. Interest Rates

G.P.F. Interest Rates G.P.F. Rate सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी दिनांक 1 जुलै 2019 ते 30 सप्टेंबर 2019 करीता 7.9 टक्के भविष्यनिर्वाह निधी व्याजदर भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर दिनांक 1 एप्रिल, 2019 ते…