सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मॅन्युअली कसे काढावे?

सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी यांचे माहे मार्च 2020 चे वेतन किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मॅन्युअली कसे काढावे?  या बाबतची एक्सेल फाईल डाऊनलोड करावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *