Category: नव-नियुक्ती

वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती

वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती बाबत खुशखबर!!!

वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती बाबत खुशखबर!!!  कनिष्ठ लिपीक या पदाची सरळसेवा भरती करीता शासनाच्या दोन अधिसूचना होत्या त्या पैकी एक ही बृहन्मुंबईतील शासकिय कार्यालयातील कनिष्ठ लिपीक व दुसरे बृहन्मुंबईबाहेरील…

departmental exams

Departmental Exams विभागीय परीक्षा

Departmental Exams विभागीय परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 31 मार्च 2021 नुसार राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांच्या विभागीय परीक्षेतील सामाईक धोरण बाबतचा शासन निर्णय असून या शासन निर्णयामुळे…

departmental examination pass date

Amendments Departmental and Language Examinations Rules

  ज्या तारखेस विभागीय भाषा परीक्षेचा शेवट पेपर असतो ती तारीख ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची तारीख असते. विभागीय आणि भाषिक परीक्षा नियम-मुंबई बाबतची सुधारणा

सेवार्थ मध्ये नविन रूजू कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ ID तयार झाल्यानंतर NPS व PRAN करीताची कार्यपद्धती.

सेवार्थ मध्ये नविन रूजू कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ ID तयार झाल्यानंतर NPS व PRAN करीताची कार्यपद्धती.