https://youtu.be/KkEYDHTlKeM

सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तसेच कार्यालयातील जो कर्मचारी पेन्शन तयार करतो त्यांनी कोणती काळजी घ्यावी? तसेच कोणते कागदपत्रे द्यावीत.

Maharashtra Civil Service (Pension) Rules 1982Download
Maharashtra Civil Service (Commutation of Pension) RulesDownload

निवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करण्याकरीता सुधारणा करुन एकत्रित नमुना

One thought on “Maharashtra Civil Service Pension & Commutation of Pension Rules”

Leave a Reply

Your email address will not be published.