2 thought on “Pay Fixation all data”
  1. सर सातव्या वेतन आयोगाचा खंड 2 शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. सदर खंड 25 मध्ये एकाकी पदे जसे सुतार,शिंपी, दंतयांत्रीकए दुरध्वनी चालक, प्रायोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता इत्यादी याना लाभ होणार आहे का असेलतर कश्या पध्दतीन होणार आहे या बाबत मार्गदर्शन कराव ही विनंती

  2. नमंसकार साहेब
    माझी एस 6 वरुन एस 8 मधे पदाेनती अाहे माच 21 मधे
    लेवल 7 – 23800/- अाता वेतन अाहे
    मी काेणता vikalp dyava ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.