PROMOTION पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चिती कशी करावी?
10, 20, 30 
तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना वेतन निश्चिती कशी करावी?  EXCEL FILE  PROMOTION/ 10,20,30

One thought on “PROMOTION : पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चिती कशी करावी?”
  1. सर आपण बनवलेली पदोन्नती आश्वासित प्रगती योजना 10,20,30 Excel File अप्रतिम आहे

    त्या मध्ये कर्मचारी नाव, पदनाम , ऑफिस चे नाव , तसेच जोडपत्र 3 , वचन पत्र अड केलेतर बर होईल …

    आज पर्यंतची आपले सर्व माहिती अतिशय उत्कृष्ट पध्दतीने सांगत आलात त्याबद्दल आपल मनःपूर्वक आभार

    सचिन पाटील
    दुधगंगा माध्यमिक विद्यालय ऐनी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *