6 pay to 7 pay Commuted Value Difference6 pay to 7 pay Commuted Value Difference

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference

दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम मिळणार असुन १२ जुलैचे शासन निर्णयानुसार सेवार्थ प्रणालीमध्ये टॅब उपलब्ध झाला असुन त्याची संपुर्ण माहीती या व्हिडीओ मध्ये देण्यात आली आहे.

Commuted सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी अंशराशीकरण घ्यावे किंवा कसे?

commutation of pension अंशराशीकरण

Maharashtra Civil Service Pension & Commutation of Pension Rules

सुधारित अंशराशीकरणाचा अर्ज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *